Ing. Lucia Zemanová

Lucia Zemanova

Odborná prax 2020 – súčasnosť Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky – generálna riaditeľka sekcie  rozpočtu –          riadenie rozpočtového procesu kapitoly 2018 – 2020 Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky – generálna riaditeľka sekcie financovania a rozpočtu v súlade s pôsobnosťou Čítať viac…

Ing. Vladimír Jurík

Vladimir Jurik

Je  zakladateľom prvého slovenského Smart Cities Klubu. Venuje sa problematike Inteligentných miest a Inteligentných regiónov, kvalite verejných priestorov, spolupracuje s obdobnými inštitúciami na Slovensku a v zahraničí, najmä v Škandinávii a v krajinách V4.  20 rokov praxe v spolupráci s mestami a obcami mu umožňuje podieľať sa na tvorbe Čítať viac…

doc. JUDr. Mgr. Janka Hašanová, PhD.

absolvovala Právnickú fakultu Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici a Akadémiu Policajného zboru v Bratislave. Je príslušníkom Policajného zboru, služobne zaradená na Katedre správneho práva Akadémie Policajného zboru v Bratislave. V minulosti pôsobila na Katedre správneho práva, práva životného prostredia a finančného práva Právnickej fakulty Trnavskej univerzity v  Čítať viac…

Starostovia a primátori začali so vzdelávaním MBA

Otvorenie štúdia MBA

Združenie miest a obcí Slovenska začiatkom jari vstúpilo do spolupráce, ktorej výsledkom je aktuálne začaté dvojsemestrálne štúdium so zameraním na oblasť samosprávy a štátnej administratívy ukončené medzinárodne uznávaným titulom MBA. Za účasti takmer dvoch desiatok starostov, primátorov a pracovníkov obecných a Čítať viac…