MBA 2024 – obhajoby

Štúdium MBA pre ZMOS  / Riadenie moderného podniku 2024 – obhajoby. V prípade záujmu nás neváhajte kontaktovať na 0917 234 560 alebo info@vip-vs.sk

MBA 2024 – 4. sústredenie

Štúdium MBA pre ZMOS  / Riadenie moderného podniku 2024 – 4. sústredenie. V prípade záujmu nás neváhajte kontaktovať na 0917 234 560 alebo info@vip-vs.sk

MBA 2024 – 3. sústredenie

Štúdium MBA pre ZMOS  / Riadenie moderného podniku 2024 – 3. sústredenie. V prípade záujmu nás neváhajte kontaktovať na 0917 234 560 alebo info@vip-vs.sk

MBA 2024 – 2. sústredenie

Štúdium MBA pre ZMOS  / Riadenie moderného podniku 2024 – 2. sústredenie. V prípade záujmu nás neváhajte kontaktovať na 0917 234 560 alebo info@vip-vs.sk

MBA 2024 – 1. sústredenie

Štúdium MBA pre ZMOS  / Riadenie moderného podniku 2024 – 1. sústredenie. Podrobnejšie informácie o štúdiu nájdete na stránke MBA štúdium – ZMOS – detailné informácie. V prípade záujmu nás neváhajte kontaktovať na 0917 234 560 alebo info@vip-vs.sk

MBA pre ZMOS 2023 – obhajoby

Štúdium MBA pre ZMOS 2023 – obhajoby. V prípade záujmu nás neváhajte kontaktovať na 0917 234 560 alebo info@vip-vs.sk

MBA 2023 – obhajoby

Štúdium MBA 2023 – obhajoby. V prípade záujmu nás neváhajte kontaktovať na 0917 234 560 alebo info@vip-vs.sk

MBA 2023 – 4. sústredenie

Štúdium MBA 2023 – 4. sústredenie. V prípade záujmu nás neváhajte kontaktovať na 0917 234 560 alebo info@vip-vs.sk

MBA 2023 – 3. sústredenie

Štúdium MBA 2023 – 3. sústredenie. V prípade záujmu nás neváhajte kontaktovať na 0917 234 560 alebo info@vip-vs.sk

MBA 2023 – prvé sústredenie

Štúdium MBA v roku 2023 začína 14.-16.04.2023. V prípade záujmu nás neváhajte kontaktovať na 0917 234 560 alebo info@vip-vs.sk

RNDr. Ján Kundľa

Ján Kundľa

Dlhodobo sa venujem ochrane životného prostredia – ochrane ovzdušia, vodnému hospodárstvu, ochrane prírody a krajiny, odpadovému hospodárstvu.  Aktuálne pôsobím v spoločnosti EKOS Stará Ľubovňa, ktorá sa zaoberá nakladaním s komunálnymi odpadmi, prevádzkou zariadení na zhodnocovanie a zneškodňovanie odpadov a hospodárením v mestských lesoch v zmysle certifikátu trvalo Čítať viac…