Základné zásady spoločenskej etikety, protokolu a profesionálnej komunikácie na úrovni samosprávy

Etiketa-protokol-komunikacia-kurz-samospravy-2023-ponuka [PDF] Cieľom vzdelávacieho programu je uvedenie a zorientovanie starostov, primátorov, volených zástupcov, ako aj pracovníkov samosprávy a štátnej správy do problematiky základných zásad spoločenskej etikety, protokolu, komunikácie a profesionálneho vedenia a prípravy rokovaní. Súčasná moderná doba prináša množstvo kontaktov Čítať viac…

Komunikácia pre pracovníkov a manažérov vo verejnej správe

Komunikacia-pre-pracovnikov-manazerov-vo-verejnej-sprave-2023-ponuka [PDF] Od úrovne komunikačných zručností sa môže odvíjať v jednotlivých organizáciách tak verejného, ako aj obchodného sveta  efektivita výkonov a celkovo práce. Umenie komunikovať dnes patrí k jednému z najdôležitejších atribútov ľudí pri výkone svojej profesie. Znamená to, že zvládnutie komunikačných zručností, Čítať viac…

Starostovia a primátori začali so vzdelávaním MBA

Otvorenie štúdia MBA

Združenie miest a obcí Slovenska začiatkom jari vstúpilo do spolupráce, ktorej výsledkom je aktuálne začaté dvojsemestrálne štúdium so zameraním na oblasť samosprávy a štátnej administratívy ukončené medzinárodne uznávaným titulom MBA. Za účasti takmer dvoch desiatok starostov, primátorov a pracovníkov obecných a Čítať viac…