2% pre Klub absolventov

2% pre Klub absolventov

Týmto si Vás dovoľujeme požiadať o podporu nášho klubu 2% z dane.

Aj vďaka Vám a Vaším príspevkom môžeme rozvíjať vzdelávanie, šport, vykonávať publikačnú činnosť, usporadúvať kongresy, konferencie, semináre a kurzy.

ĎAKUJEME!

 

Koho uviesť ako príjemcu 2% z daní?

Názov: Klub absolventov

Forma: Občianske združenie

IČO: 42178762

Ulica: Tomášikova 22

Mesto: Bratislava

PSČ: 821 02

Okres: Bratislava II

Štát: Slovenská republika

Bankové účty – IBAN: SK44 1100 0000 0029 2586 6972 Tatra banka, a.s. Bratislava

 

V prípade akýchkoľvek otázok nás neváhajte kontaktovať e-mailom na vedenie@vip-vs.sk

 

Viac informácií nájdete na stránke Klub absolventov.