Udalosti

VŠ štúdium
a ďalšie vzdelávanie

Akreditované vysokoškolské bakalárske Bc., magisterské Mgr., inžinierske Ing.
a postgraduálne štúdium MBA, LL.M. v SR na zahraničných VŠ!

NEWTON UNIVERSITY logo

NEWTON UNIVERSITY

NEWTON UNIVERSITY je súkromná vysoká škola, ktorá sa zameriava na modernú výučbu manažmentu, psychológie, marketingu a ekonómie.
Na Vzdelávacom a konzultačnom inštitúte v Bratislave sme vždy o krok napred a svojim študentom tak zabezpečujeme veľký náskok pred rovesníkmi a najširší rozhľad vo svete businessu.

Newton College - vysoká škola

NEWTON COLLEGE

Postgraduálne profesné vzdelávanie na Newton Academy vám umožní študovať po boku nadšených profesionálov, učiť sa od veľkým mien v obore a poznávať moderné trendy v manažmente a podnikaní. MBA a LL.M. je ideálne štúdium pre všetkých skúsených manažérov, ktorí si chcú zlepšiť svoje znalosti a zorientovať sa v aktuálnych trendoch a nástrojoch riadenia podniku.