Študijné programy

Spoločnosť Central European Education Institute ponúka vzdelávanie na VŠ (Bc., Mgr. Ing.),  postgraduálne štúdium MBA a LL.M., kurzy a školenia.

Študijný program Špecializácia / profesné zameranie Stupeň Titul absolventa Dĺžka štúdia 1
MBA – Master of Business Administration   postgraduálny MBA 1
MBA pre ZMOS – Master of Business Administration Verejná správa, samospráva, ZMOS postgraduálny MBA 1
LL.M. – Právo vo verejnej správe Verejná správa, samospráva, ZMOS postgraduálny LL.M.

1

LL.M. – Právo v podnikaní   postgraduálny LL.M.

1

ESG ESG pre manažment banky školenie

Ekonomika a management – Globálne podnikanie a management
  • Management a podnikanie
  • Management cestovného ruchu
  • Management v zdravotníctve a sociálnych službách
  • Globálne podnikánie a management
vysokoškolský 1. stupeň Bc.

3

Ekonomika a management – Management ľudských zdrojov
  • Psychológie pre manažérov
  • Management ľudských zdrojov
vysokoškolský 1. stupeň Bc.

3

Ekonomika a management – Marketing
  • Marketing a Brand Management
  • Digitálny marketing
vysokoškolský 1. stupeň Bc.

3

Ekonomika a management Podnikanie vysokoškolský 2. stupeň Ing.

2

Ekonomika a management Riadenie ľudských zdrojov vysokoškolský 2. stupeň Ing.

2

Ekonomika a management Finančné riadenie podniku vysokoškolský 2. stupeň Ing.

2

Ekonomika a management Bezpečnosť v podniku vysokoškolský 2. stupeň Ing.

2

Ekonomika a management Verejná správa a jej právne aspekty vysokoškolský 2. stupeň Ing.

2

1 Uvádza sa štandardná dĺžka v rokoch

 

Náplň programov Štúdium MBA LL.M. na NEWTON College a Central European Education Institute prebieha formou 120 hodín priamej interakcie s lektormi vedených formou kombinácie prednášky a wokshopov s cieľom praktickej aplikácie odovzdávaných vedomostí.

Bakalárske štúdium patrí pod 3-ročný študijný program NEWTON University „Ekonomika a management“ akreditovaný MŠMT ČR v prezenčnej alebo kombinovanej forme, ktorý naštartuje vašu kariéru už počas štúdia.

Magisterské štúdium ukončené titulom Ing. je nadväzujúce magisterské štúdium akreditované MŠMT ČR v študijnom programe „Ekonomika a management„, ktoré je zamerané na riadenie biznysu a firiem.

 

Máte záujem o štúdium MBA pre ZMOS? Viac informácií nájdete na stránke MBA štúdium – ZMOS.

V prípade záujmu o štúdium MBA získate viac informácií na stránke MBA – Master of Business Administration.

Ak Vás zaujíma štúdium LL.M., viac informácií nájdete na stránke LL.M. – Právo v podnikaní a LL.M. – Právo vo verejnej správe.

Štúdium na vysokej škole (Bc., Ing., Mgr.)? Ak ste odpovedali áno, viac informácií nájdete na stránke Študujte na NEWTON UNIVERSITY v Bratislave.