Študijné programy

Spoločnosť Central European Education Institute ponúka vzdelávanie na VŠ a postgraduálne štúdium MBA a LL.M.

Náplň programov Štúdium MBA LL.M. na NEWTON College a Central European Education Institute prebieha formou 120 hodín priamej interakcie s lektormi vedených formou kombinácie prednášky a wokshopov s cieľom praktickej aplikácie odovzdávaných vedomostí. Štúdium prebieha v spolupráci s jednou z najväčších manažérskych VŠ v Európe, Warsaw Management University, garantom programu je Apsley Business School London.

Študijný programStupeňTitul absolventaDĺžka štúdia 1
MBA – Master of Business AdministrationpostgraduálnyMBA1
LL.M. – Právo v podnikanípostgraduálnyLL.M.1

Uvádza sa štandardná dĺžka v rokoch

 

Máte záujem o štúdium MBA? Viac informácií nájdete na stránke MBA – Master of Business Administration.

Máte záujem o štúdium LL.M.? Viac informácií nájdete na stránke LL.M. – Právo v podnikaní.


Vzdelávací a konzultačný inštitút v Bratislave Vysokej školy medzinárodných a verejných vzťahov Praha, o.p.s. je oprávnený poskytovať vzdelávanie v akreditovaných vysokoškolských študijných programoch v rámci 3-ročného bakalárskeho a 2-ročného magisterského študijného programu:

Študijný programForma štúdia 1StupeňTitul absolventaDĺžka štúdia 2
Medzinárodné vzťahy a diplomaciaP, KbakalárskyBc.3
Medzinárodné a diplomatické štúdiaP, KmagisterskýMgr.2

P – prezenčná (denná), K – kombinovaná (externá)
Uvádza sa štandardná dĺžka v rokoch

 

Máte záujem o štúdium niektorého z atraktívnych odborov? Viac informácií nájdete na stránke Prijímacie konanie.