MSc. štúdium – New Generation Leadership

Central European Education Institute a Newton University v spolupráci s Mariánom Biesikom vám predstavujú New Generation Leadership ročný študijný program so zakončením MSc. Spoznajte moderné stratégie úspešných lídrov a staňte sa magnetom pre ambicióznych ľudí. Byť lídrom novej generácie znamená byť inovatívnym, progresívnym a pripraveným na rýchle zmeny v nášich rýchlo sa meniacich časoch. Tento typ lídra nielenže vedie a riadi, ale tiež vytvára inšpiratívne vízie pre budúcnosť, podporuje rast a rozvoj ostatných a aktívne sa zaujíma o trvalú udržateľnosť a sociálnu spravodlivosť.

Detailné informácie k MSc. štúdiu

MSc. – New Generation Leadership

Dĺžka štúdia:

10 mesiacov – 2 semestre

Organizácia štúdia:  

4 víkendové sústredenia (s možnosťou zabezpečenia ubytovania s raňajkami – voliteľné)

výučba v piatok cca 13:00 – 18:00

sobotu a nedeľu cca 08:00 – 18:30

4x online seminár (3 hodiny)

Spôsob ukončenia:    

Obhajoba dizertačnej práce, skúšky

Udelený titul:

uvádzaný v skratke MSc. za menom

Študijný plán

Pomôžeme Vám s

1. Budovaním silných tímov

Lídri novej generácie sú veľmi zruční v budovaní silných, diverzifikovaných tímov. Vzdelávanie v tejto oblasti vám pomôže rozvíjať zručnosti, vďaka ktorým dokážete rozoznať a pracovať s ľuďmi tak, aby ste našli a využili ich plný potenciál a správne ich motivovali k efektivite.

2. Adaptáciou na moderný svet

Nové generácie sú vychovávané v technologicky pokročilej dobe, ktorá sa rýchlo mení a vyvíja. Aby sme sa prispôsobili tomuto svetu, musíme sa učiť, ako viesť a riadiť v tomto novom prostredí. Využite svoj potenciál a adaptujte svoje systémy a stratégie, podľa najnovších trendov. Napredujte vo svojom podnikaní, zatiaľ čo vaša konkurencia stagnuje.

3. Rozvojom soft skills

V mnohých prípadoch sú soft skills, ako je emocionálna inteligencia, sociálne kompetencie, novodobý leadership a asertivita rovnako dôležité ako technické znalosti. Vzdelávanie na tému lídra novej generácie často zahŕňa rozvoj týchto soft skills, vďaka čomu nastavíte efektívnu komunikáciu vo vašom podnikaní a tíme.

4. Inováciou a kreativitou

Nové generácie sú známe svojou inováciou a kreativitou. Vzdelávanie na tému lídra novej generácie môže pomôcť ľuďom naučiť sa, ako viesť a podporovať tieto kvality vo svojich tímoch. Stagnácia je rýchly spôsob, ako priniesť neúspech do svojho biznisu. Adaptujte svoje systémy a využite nové technológie a možnosti pre rozvoj a napredovanie.

5. Sociálnou spravodlivosťou a udržateľnosťou

Nové generácie sa často orientujú na sociálnu spravodlivosť a udržateľnosť. Vzdelávanie na tému lídra novej generácie pomáha pochopiť, ako viesť tímy na základe týchto hodnôt. Nastavte kultúru vo vašom podnikaní alebo tíme tak, aby ste udržali čo najväčšiu dôveru a lojalitu medzi vami a ľuďmi, s ktorými pracujete.

 

Osvojte si zručnosti novodobých lídrov a získajte znalosti, ktoré vám pomôžu pri budovaní vašich tímov.

 

Špeciálnou súčasťou štúdia je STRUKTUROGRAM, vďaka ktorému si osvojíte znalosti ako sú:

STRUCTOGRAM I – Kľúč k sebapoznaniu

 • Ako na základe trojjediného mozgu zistiť svoj osobný a biznis potenciál
 • Ktoré svoje silné stránky podporovať pre dosiahnutie úspechu v osobnom a biznis živote
 • Ako najefektívnejšie odstrániť svoje slabiny
 • Čo ma limituje pre ešte väčší úspech
 • Využitie osobného potenciálu v novodobom leadershipe

STRUCTOGRAM II – Kľúč k poznaniu iných

 • Ako dokázať predikovať na základe trojjediného mozgu motivačné faktory ľudí v tíme
 • Ako predpokladať rozhodovacie procesy druhej strany
 • Posilnenie sociálnych kompetencií lídra
 • Ako odhaliť a využiť skutočný potenciál ľudí v tíme

STRUCTOGRAM III – Kľúč k praktickému využitiu

 • Ako využiť STRUCTOGRAM v konkrétnych situáciách pri vedení ľudí
 • Ako vďaka STRUCTOGRAMU zvýšiť vnútornú motiváciu každého člena tímu
 • Využitie STRUCTOGRAMU v novodobom HR, marketingu, predaji a leadershipe

 

Tešíme sa na vás a veríme, že vám náš študijný program pomôže na ceste stať sa Leadrom novej generácie

Cena:

– 4.200,- EUR

Podmienky prijatia:

– minimálne vysokoškolské vzdelanie 1. stupňa – Bc.

Prihláška [link]

 

Kontaktná adresa pre záujemcov: info@vip-vs.sk