Služby študentom

Knižnica

Knižnica zhromažďuje, spracováva a sprístupňuje knižničné dokumenty a poskytuje knižnično-informačné služby používateľom knižnice. Zloženie fondu kopíruje predmety študijných odborov a obsahuje tituly i v cudzích jazykoch. Akvizícia nových dokumentov periodického i neperiodického charakteru je realizovaná v spolupráci s jednotlivými katedrami a s vedením školy. Knižnica zabezpečuje objednávanie a nákup literatúry a úzko spolupracuje s Edičnou komisiou Central European Education Institute a Vzdelávacieho a konzultačného inštitútu v Bratislave. V knižnici si študenti  majú možnosť zakúpiť odporúčanú literatúru k predmetom, i veľa ďalších odborných titulov, ktorých autormi sú vyučujúci. V študovni knižnice majú študenti možnosť využívať počítače s prístupom na internet.

Knižničný fond knižnice obsahuje:

1. Odbornú literatúru k študijným odborom bakalárskeho, magisterkého i postgraduálnych stupňov (domáce a zahraničné vedecké monografie, skriptá)
2. Periodiká (politické, ekonomické a právnické časopisy, domáce a zahraničné vedecké odborné časopisy)
3. Náučné slovníky (odborné encyklopédie obsahovo zamerané na predmety zo študijných plánov)
4. Vysokoškolské záverečné práce


Kopírovanie

Škola poskytuje študentom možnosť kopírovania poznámok, prednášok, atď. na samoobslužnej kopírke, ktorá sa nachádza pri študentskom klube a vrátnici na prízemí.


Občerstvenie a spoločenské priestory

Študentský klub je vybavený snackovým a nápojovým automatom, ktoré poskytnú študentom a návštevníkom základné občerstvenie. Samozrejmosťou sú sedačky pre pohodlné posedenie, free Wi-Fi, pracovné stoly s elektrickými zásuvkami a samoobslužná kopírka.


Parkovanie

Priamo pri škole sa nachádza neplatené parkovisko, v blízkom okolí je taktiež dostatok možností bezplatného parkovania.


Periodiká – voľne dostupné

Pre študentov Vzdelávacieho a konzultačného inštitútu v Bratislave zabezpečujeme xxxxxxx, ktoré sú bezplatne distribuované na chodbách školy.


Prístup k aktuálnemu spravodajskému servisu TASR

Domáci, zahraničný, ekonomický a športový servis Vám – našim študentom – poskytneme zdarma. Študenti nájdu prihlasovacie údaje v akademickom informačnom systéme.


Prístup k Internetu prostredníctvom Wi-Fi

Všetky učebné a spoločné priestory školy sú pokrytá bezdrôtovou sieťou free Wi-Fi. Študenti nájdu heslo v akademickom informačnom systéme.


Seminár Praha

Škola zabezpečuje pre študentov VŠ štúdia dopravu, poistenie, ubytovanie a raňajky v 4* htl. v Prahe na predmet „Seminár Praha“.


Učebne

Vzdelávací a konzultačný inštitút v Bratislave vytvára všetky predpoklady na zabezpečenie optimálneho prostredia pre tvorivú činnosť zabezpečením kvalitného organizačného ako aj materiálno-technického zabezpečenia nielen vzdelávacieho, ale aj vedeckého a tvorivého prostredia.

Všetky vysokoškolské učebne a spoločné priestory prešli na jar 2018 kompletnou rekonštrukciou. Denné aj externé štúdium spríjemňujú plne klimatizované priestory pokryté free Wi-Fi, študentský klub so snackovým a nápojovým automatom, sklopné čalúnené sedačky. Medzi vybavenie účební patrí počítač, dataprojektor, premietacie plátno, kvalitné ozvučenie (veľké miestnosti aj mikrofónmi – ručným, klopovým), magnetická tabuľa whiteboard a flipchart, elektrické prípojky. Na všetkých sú osadené plastové okná a žalúzie.


Zľavy, akcie, výhody

Študenti a zamestnanci Central European Education Institute a Vzdelávacieho a konzultačného inštitútu v Bratislave majú nasledovné zvýhodnenia:

*pri kúpe akéhokoľvek zájazdu z ponuky zájazdov a dovoleniek na www.m-travel.sk poistenie pre všetkých účastníkov uvedených na jednej zmluve o obstaraní zájazdu zdarma – M-travel s.r.o.