MBA – štúdium Master of Business Administration

MBA - Master of Business Administration

Radi by ste vystúpili vo svojej profesionálnej kariére o niekoľko krokov vyššie?

Zoznámte sa s naším jednoročným atraktívnym manažérskym programom MBA v českom a slovenskom jazyku s veľkou akcentáciou na osobný rozvoj!

MBA je najžiadanejšou svetovou manažérsku kvalifikáciou na pozíciách business a senior manažmentu. Jednoročné štúdium programu, ktorého súčasťou je práca na osobnej zákazke každého študenta vo výučbe i pri spracovaní záverečnej práce zaručuje rýchlu návratnosť vloženého času a financií formou dosiahnutých merateľných výsledkov.

Štúdium MBA

Štúdium je navrhnuté predovšetkým pre manažérov s ambíciou kariérneho postupu do top manažmentu, riadiacich pracovníkov, vedúcich pracovníkov vo firmách, podnikateľov, členov štatutárnych orgánov, či riaditeľov obchodných spoločností, ktorí si chcú zdokonaliť svoje manažérske zručnosti a rozšíriť svoje znalosti v ďalších oblastiach, ako je finančný manažment, marketing, manažment ľudských zdrojov alebo koučing. Program je vhodný pre tých, ktorí sa chcú venovať riešeniu reálnej situácie vo firme a vďaka nadobudnutým skúsenostiam návrhy riešení ihneď implementovať do praxe.

Náplň programu Štúdium MBA na NEWTON College a Central European Education Institute prebieha formou 120 hodín priamej interakcie s lektormi vedených formou kombinácie prednášky a wokshopov s cieľom praktickej aplikácie odovzdávaných vedomostí a má stanovené výukové bloky.

 

Študijný plán

Riadenie podniku

Management

Trendy v manažmente

Strategické riadenie

Riadenie procesov a kvality

Riadenie projektov

Manažérska ekonómia

Seminár v podnikaní

 

Vonkajšie vzťahy podniku

Marketing

Vzťahy s verejnosťou, sociálne médiá a riadenie značky

Vyjednávanie a komunikácia

Právo pre manažérov

Obchodné etiketa a protokol

 

Osobnostný rozvoj manažéra

Talent management a leadership

Vedenie a koučovanie

Riešenie krízových situácií

Etika v podnikaní

 

Výstupom každého z 3 blokov je seminárna práca, ktorá bude zameraná na vyhľadanie príležitostí k inováciám v danej oblasti (plán rozvoja podniku, optimalizácia procesov, plán osobnostného rozvoja). Výstupom štúdia je dizertačná práca, v ktorej je komplexne vyriešená vybraná problematika. Študent na nej pracuje samostatne s možnosťou vyžiadať si konzultácie od členov lektorského tímu.

Súčasťou štúdia MBA na NEWTON College a Central European Education Institute je tiež unikátny sebarozvojový manažérsky výcvik X-Tream  Management zameraný na zvládanie kompletného rokovania nielen v bežných, ale aj v neštandardných a limitných situáciách, ktorý jedinečným spôsobom prepája prvky krízového, projektového a kognitívneho manažmentu. V ňom študenti zistia, ako reagujú vo vypätých situáciách a čo môžu urobiť, aby ich zvládali lepšie. Táto schopnosť je jednou z najcennejších kvalít všetkých, ktorí chcú pracovať s ľuďmi alebo sa venovať riadeniu a manažmentu. Reálne si tak zažijete novú skúsenosť o sebe samom a vašich možnostiach. Z nášho programu MBA si tak odnesiete nielen praktické skúsenosti a nové vedomosti, ale aj sebapoznania a schopnosť sebarozvoja.

 

Vyučujúci MBA

Medzi lektorov patria špičkoví vyučujúci z NEWTON College a aj vysoko rešpektovaní externí odborníci pre jednotlivé vyučovacie bloky.

 

Podmienky pre prijatie do programu

Pre prijatie uchádzača na štúdium MBA je nutné spĺňať aspoň jednu z týchto podmienok:

minimálne 5 rokov praxe

ukončené vysokoškolské vzdelanie na bakalárskom stupni štúdia + minimálne 3 roky praxe

ukončené vysokoškolské vzdelanie na magisterskom stupni štúdia + minimálne 2 roky praxe

Z týchto podmienok môže byť udelená výnimka, v tejto záležitosti rozhoduje vedenie NEWTON College.

 

Kde a v akej forme poskytujeme program MBA

Tento program ponúkame v Bratislave, v Brne a v Prahe. Výučba prebieha v českom  a slovenskom jazyku po dobu jedného roka v rámci 9 víkendových blokov, mimo individuálnych konzultácií nad dizertačnou prácou s vybranými lektormi.

 

Harmonogram MBA – termíny sústredení

Nájdete na Harmonogram MBA.

 

Cena

4.200,- EUR

 

Prihláška

Nájdete na Prihlášky na MBA

 

Máte otázky?

Volajte na 0917 234 560 alebo nám napíšte na info@vip-vs.sk