LL.M. – štúdium Právo v podnikaní

LL.M. - Právo v podnikaní

Každé podnikanie prináša riziká a je dobré sa ne pripraviť. Získajte právnické znalosti, ktoré vám uľahčia dôležité rozhodnutia pri vedení firmy. Počas štúdia rozšírite svoje znalosti finančného, obchodného i pracovného práva a žiadne predchádzajúce právnické vzdelanie k tomu nepotrebujete! Naučíte sa pracovať s verejnými zákazkami a osvojíte si schopnosti právneho vyjednávania. Po doštudovaní programu LL.M. budete vedieť, ako riešiť dôležité právne situácie, s ktorými sa stretávajú manažéri na vysokých pozíciách.

Čo vám štúdium LL.M. dá

 • Schopnosť zorientovať sa v špecifickej právnej situácií alebo kauze

 • Schopnosť navrhnúť optimálny postup riešenia špecifickej situácie

 • Schopnosť vyhľadávať adekvátnu odbornú podporu a vyhodnotiť jej kvalitu a efektívnosť

 • Rozvojový tréning Potential Edging

 • Posilnenie kompetencií v oblasti práva v podnikateľskom priestore

 • Schopnosť spolupracovať s expertmi v oblasti práva na konkrétnych prípadoch

 • Praktickú skúsenosť s vplyvom, efektami a dôsledkami limitnej extrémnej záťaže

 • Znalosti a skúsenosti vyjednávania a mediácie

 • Znalosti v oblasti verejných zákaziek / verejnom obstarávaní

 

Profil absolventa

Absolvent programu LL.M. “Právo v podnikaní” je schopný zorientovať sa v špecifickej právnej situácií, kauze, štruktúrovať ju, vyhľadať adekvátnu informačnú či odbornú podporu a navrhnúť optimálny postup riešenia situácie (vytvoriť situačný, operačný a strategický postup, adekvátny efektívnemu riešeniu situácie). Je schopný vyhľadať adekvátnu odbornú podporu a rozhodovať sa v zmysle hodnotenia jej kvality a efektívnosti pre aktuálne riešený konkrétny problém, kauzu, situáciu či projekt.

Študijný program je zameraný na posilnenie kompetencií v oblasti práva v podnikateľskom priestore. Zameriava sa na oblasti podnikania, obchodu, riadenia ľudských zdrojov, marketing, tvorba a rozvoj obchodných vzťahov, atď., a akcentuje právne aspekty týchto oblastí. Ambíciou absolventa by malo byť veľmi dobre rozumieť právnym aspektom a problematike týkajúcej sa jeho profesného zamerania, či podnikateľskej profilácie, a byť kompetentným partnerom schopným adekvátne spolupracovať s expertmi v oblasti práva na konkrétnych prípadoch, ako i formulovať zákazku a špecifikovať zadanie pre spoluprácu so špecifickými právnymi a legislatívnymi inštitúciami.

 

Vyučujúci LL.M.

Medzi lektorov patria špičkoví vyučujúci z NEWTON College a aj vysoko rešpektovaní externí odborníci pre jednotlivé vyučovacie bloky.

 

Podmienky pre prijatie do programu

Pre prijatie uchádzača na štúdium LL.M. je nutné spĺňať aspoň jednu z týchto podmienok:

minimálne 5 rokov praxe

ukončené vysokoškolské vzdelanie na bakalárskom stupni štúdia + minimálne 3 roky praxe

ukončené vysokoškolské vzdelanie na magisterskom stupni štúdia + minimálne 2 roky praxe

Z týchto podmienok môže byť udelená výnimka, v tejto záležitosti rozhoduje vedenie NEWTON College.

 

Študijný plán

Podrobný prehľad tém, s ktorými sa na svojej ceste štúdium stretnete

 • Právne teórie a prax

  Právo v podnikaní

  Daňové a finančné právo

  Obchodné právo

  Právo EU

  Verejné zákazky / verejné obstarávanie

  Pracovné právo

  Etika a sociálna zodpovednosť firiem

  Ochrana duševného vlastníctva

  Právo v oblasti ochrany osobných údajov

  Vyjednávanie a mediácia

  Obchodný protokol

  Mezinárodné právo

 • Special lectures – kompetencie pre pohyb v náročných prostrediach

  Potential Edging – rozvojový tréning

 • Dizertačná práca

  Spracovanie dizertačnej práce

 

Kde a v akej forme poskytujeme program LL.M.

Tento program ponúkame v Bratislave, no prebieha aj Brne a v Prahe. Výučba prebieha v českom  a slovenskom jazyku po dobu jedného roka v rámci 9 víkendových blokov, mimo individuálnych konzultácií nad dizertačnou prácou s vybranými lektormi.

 

Harmonogram LL.M. – termíny sústredení

Nájdete na Harmonogram LL.M..

Cena

Cena: 4.200,- Eur

 

Prihláška

Nájdete na Prihlášky na LL.M.

 

Máte otázky?

Volajte na 0917 234 560 alebo nám napíšte na info@vip-vs.sk