MBA 2024 – obhajoby

Štúdium MBA pre ZMOS  / Riadenie moderného podniku 2024 – obhajoby. V prípade záujmu nás neváhajte kontaktovať na 0917 234 560 alebo info@vip-vs.sk

MBA 2024 – 4. sústredenie

Štúdium MBA pre ZMOS  / Riadenie moderného podniku 2024 – 4. sústredenie. V prípade záujmu nás neváhajte kontaktovať na 0917 234 560 alebo info@vip-vs.sk

MBA 2024 – 3. sústredenie

Štúdium MBA pre ZMOS  / Riadenie moderného podniku 2024 – 3. sústredenie. V prípade záujmu nás neváhajte kontaktovať na 0917 234 560 alebo info@vip-vs.sk

MBA 2024 – 2. sústredenie

Štúdium MBA pre ZMOS  / Riadenie moderného podniku 2024 – 2. sústredenie. V prípade záujmu nás neváhajte kontaktovať na 0917 234 560 alebo info@vip-vs.sk

MBA 2024 – 1. sústredenie

Štúdium MBA pre ZMOS  / Riadenie moderného podniku 2024 – 1. sústredenie. Podrobnejšie informácie o štúdiu nájdete na stránke MBA štúdium – ZMOS – detailné informácie. V prípade záujmu nás neváhajte kontaktovať na 0917 234 560 alebo info@vip-vs.sk

MBA pre ZMOS 2023 – obhajoby

Štúdium MBA pre ZMOS 2023 – obhajoby. V prípade záujmu nás neváhajte kontaktovať na 0917 234 560 alebo info@vip-vs.sk

LL.M. vo verejnej správe – obhajoby

Obhajoby 31.05.2024 Obhajoba dizertačnej práce   V prípade záujmu o štúdium nás neváhajte kontaktovať na 0917 234 560 alebo info@vip-vs.sk

LL.M. vo verejnej správe – 4. sústredenie

4. sústredenie 19.-21.04.2024 Piatok Problematika stavebného zákona a územného plánovania vo verejnom a súkromnom sektore doc. Ing. Arch. Alžbeta Sopirová, PhD. Sobota Mentálny koučing manažéra/právnika Mgr. Peter Majláth, MBA Hospodárske právo, hospodárska súťaž, obchodné právo doc. JUDr. Mgr. Jana Šimonová, PhD. Nedeľa Úlohy Čítať viac…

LL.M. vo verejnej správe – 3. sústredenie

3. sústredenie 16.-18.02.2024 Piatok Úvod do práva Európskej únie JUDr. Nina Laca, PhD. Sobota Správne právo, správne delikty, priestupky a priestupkové konanie PhDr. JUDr. Ondrej Blažek Súkromné/občianske/civilné právo JUDr. Veronika Skoroková, PhD. Nedeľa Informačná bezpečnosť v štátnej správe a súkromnom sektore doc. JUDr. PhDr. Čítať viac…

LL.M. vo verejnej správe – 2. sústredenie

2. sústredenie 08.-10.12.2023 Piatok Profesionálne vedenie a príprava rokovaní, zásady spoločenskej etikety, protokolu a komunikácie v práve Amb. PhDr. Mgr. František Kašický, PhD., MBA, LL.M. Sobota Základné zásady cirkevného práva PhDr. Marián Děd, PhD, MBA, LL.M. Právne aspekty kontrolnej činnosti v štátnej Čítať viac…

LL.M. vo verejnej správe – 1. sústredenie

1. sústredenie 13.-15.10.2023 Piatok Otvorenie štúdia, organizačné pokyny Úvod do teórie práva JUDr. Katarína Maisnerová Ústavné základy, právna úprava a kompetencie miestnej samosprávy, územnej samosprávy Mgr. Ivana Rubišová, PhD. Sobota Samospráva ako subjekt medzinárodného práva doc. JUDr. PhDr. Mgr. Jozef Medelský, PhD. Pracovné Čítať viac…