LL.M. vo verejnej správe – obhajoby

Obhajoby 31.05.2024 Obhajoba dizertačnej práce   V prípade záujmu o štúdium nás neváhajte kontaktovať na 0917 234 560 alebo info@vip-vs.sk

LL.M. vo verejnej správe – 4. sústredenie

4. sústredenie 19.-21.04.2024 Piatok Problematika stavebného zákona a územného plánovania vo verejnom a súkromnom sektore doc. Ing. Arch. Alžbeta Sopirová, PhD. Sobota Mentálny koučing manažéra/právnika Mgr. Peter Majláth, MBA Hospodárske právo, hospodárska súťaž, obchodné právo doc. JUDr. Mgr. Jana Šimonová, PhD. Nedeľa Úlohy Čítať viac…

LL.M. vo verejnej správe – 3. sústredenie

3. sústredenie 16.-18.02.2024 Piatok Úvod do práva Európskej únie JUDr. Nina Laca, PhD. Sobota Správne právo, správne delikty, priestupky a priestupkové konanie PhDr. JUDr. Ondrej Blažek Súkromné/občianske/civilné právo JUDr. Veronika Skoroková, PhD. Nedeľa Informačná bezpečnosť v štátnej správe a súkromnom sektore doc. JUDr. PhDr. Čítať viac…

LL.M. vo verejnej správe – 2. sústredenie

2. sústredenie 08.-10.12.2023 Piatok Profesionálne vedenie a príprava rokovaní, zásady spoločenskej etikety, protokolu a komunikácie v práve Amb. PhDr. Mgr. František Kašický, PhD., MBA, LL.M. Sobota Základné zásady cirkevného práva PhDr. Marián Děd, PhD, MBA, LL.M. Právne aspekty kontrolnej činnosti v štátnej Čítať viac…

LL.M. vo verejnej správe – 1. sústredenie

1. sústredenie 13.-15.10.2023 Piatok Otvorenie štúdia, organizačné pokyny Úvod do teórie práva JUDr. Katarína Maisnerová Ústavné základy, právna úprava a kompetencie miestnej samosprávy, územnej samosprávy Mgr. Ivana Rubišová, PhD. Sobota Samospráva ako subjekt medzinárodného práva doc. JUDr. PhDr. Mgr. Jozef Medelský, PhD. Pracovné Čítať viac…

LL.M. – 5. sústredenie

5. sústredenie 03.06.2020 Medzinárodné právo – Jozef Medelský 04.06.2020 Právne vyjednávanie a mediácia – René Šifta 05.06.2020 Etika v práve a podnikaní – Jiří Nesiba

LL.M. – 4. sústredenie – prežitkový kurz

4. sústredenie – prežitkový kurz Zdokonaľovanie potenciálu – Lísek 17.04.2020 Úvod do kurzu 18.04.2020 Techniky osobnostného rozvoja 19.04.2020 Ukončenie kurzu v dopoludňajších hodinách

LL.M. – 3. sústredenie

3. sústredenie 27.03.2020 Právo EU – Michal Dittrich 28.03.2020 Pracovné právo – Barbora Vlachová 29.03.2020 Právo v oblasti ochrany osobných údajov – Andrea Pelikánová Schelle

LL.M. – 2. sústredenie

2. sústredenie 06.02.2020 (štvrtok) 13:00 – 16:00 – Obchodný protokol – PhDr. Mgr. František Kašický, MBA 07.02.2020 (piatok) 09:00 – 16:00 – Ochrana duševného vlastníctva – Veronika Skorková 08.02.2020 (sobota) 09:00 – 16:00 – Právo v podnikaní – doc. Jozef Medelský Čítať viac…

LL.M. – 1. sústredenie

1. sústredenie 05.12.2019 – od 13:00 Zahájenie, úvod do štúdia, kontext, očakávania, predstavenie 06.12.2019 Daňové a finančné právo – Jan Kopřiva 07.12.2019 Verejné zákazky a obstarávanie – Radek Jurčík 08.12.2019 Právo v marketingu – Michal Kubín