Memorandum o spolupráci so ZMOS

Memorandum o spolupráci ZMOS

ZMOS podpísal memorandum o spolupráci pri rozvoji ďalšieho vzdelávania pracovníkov miestnej územnej samosprávy – otvorenie programu MBA.

Združenie miest a obcí Slovenska dnes (09.06.2021) podpísalo memorandum s vedením Central  European Education Institute s.r.o. Nadväzuje tak na spoluprácu, ktorú začalo MBA štúdiom.

Obe strany memoranda považujú za jednu zo svojich základných úloh prostredníctvom svojich aktivít prispievať k zvyšovaniu profesionálnej a osobnostnej vzdelanosti členov ZMOS. Preto jeho cieľom je snaha vytvoriť pre pracovníkov miestnej samosprávy študijné programy prispôsobené pre oblasti samosprávy a štátnej administratívy s cieľom zvýšenia ich vzdelanostnej úrovne pri riešení reálnych situácií vo verejnej správe a s cieľom zvýšenia ich manažérskych schopností.

V tejto oblasti na Slovensku ponúka jedine táto vzdelávacia inštitúcia v spolupráci s viacerými zahraničnými vysokými školami, univerzitami a partnermi možnosť absolvovať MBA v oblasti samospráva a štátna administratíva. „Na jar sme sa dohodli na spolupráci a už dnes máme záujemcov, ktorým bude poskytnuté vzdelávanie. Záujem ľudí zo samospráv vzdelávať sa vnímame veľmi citlivo a chceme ísť ešte ďalej. Preto je memorandum prirodzeným pokračovaním spolupráce,“ hovorí predseda Združenia miest a obcí Slovenska Branislav Tréger.

Samotný profil absolventa aj študijný plán dokazujú, že táto ponuka je jedinečná. Združenie miest a obcí Slovenska vyrokovalo zľavy na toto štúdium pre záujemcov z prostredia členských samospráv a organizácií, s ktorými ZMOS úzko spolupracuje.

„V dnešnej dobe sa zanedbáva vzdelávanie ako také. Kvalita výkonu závisí aj od stupňa vzdelania. Teraz vytvárame priestor pre členov Združenia miest a obcí Slovenska: nielen pre štatutárov miest a obcí, ale aj pre prednostov či pracovníkov obecných a mestských úradov. V témach, ktoré tvoria verejný život, sa môžu dovzdelať respektíve si zvýšiť kvalifikáciu. To je cieľom tejto našej novej spolupráce,“ povedal predseda ZMOS Branislav Tréger.

,,Slávnostné otvorenie programu štúdia Master of Business Administration so zameraním na oblasť samosprávy a štátnej administratívy sa uskutoční 26. júna 2021 pre takmer dve desiatky starostov, primátorov a pracovníkov miestnej samosprávy“ uviedol riaditeľ vzdelávacej inštitúcie Central  European Education Institute Ľudovít Hucík. Ako dodal, štúdium, ktoré končí obhajobou dizertačnej práce budú lektorovať odborníci z akademickej sféry, odborníci z praktickým skúsenosťami z výkonu  samosprávy a štátnej správy v rámci širokého spektra činnosti.