Starostovia a primátori začali so vzdelávaním MBA

Otvorenie štúdia MBA

Združenie miest a obcí Slovenska začiatkom jari vstúpilo do spolupráce, ktorej výsledkom je aktuálne začaté dvojsemestrálne štúdium so zameraním na oblasť samosprávy a štátnej administratívy ukončené medzinárodne uznávaným titulom MBA.

Za účasti takmer dvoch desiatok starostov, primátorov a pracovníkov obecných a mestských úradov sa dnes v Bratislave oficiálnym otvorením začalo dvojsemestrálne štúdium so zameraním na oblasť samosprávy a štátnej administratívy ukončené medzinárodne uznávaným titulom MBA. Ide o vzdelávací projekt Združenia miest a obcí Slovenska a  Central  European Education Institute so zahraničnými univerzitami a inštitúciami. Študijný program je orientovaný na riešenie reálnych každodenných potrieb samosprávy a štátnej správy, prostredníctvom lektorov s teoretickými základmi a bohatými praktickými skúsenosťami a využíva princíp riešenia osobnej zákazky a riešenia konkrétneho problému, či projektu s návrhom riešenia pre implementáciu do praxe a jeho zovšeobecnenia. Absolvent získa informácie o aktuálnych a moderných trendoch v oblasti miestnej samosprávy a štátnej správy, ako aj o vzájomných vzťahoch, kompetenciách, právomociach, koordinácii a súčinnosti.

Riaditeľ  Central  European Education Institute Ľudovít Hucík poukázal na aktuálnosť a jedinečnosť študijného projektu, ktorý v úzkej spolupráci so Združením miest a obcí Slovenska reaguje na aktuálne potreby zvyšovania vzdelanostnej úrovne, orientovaný na riešenie reálnych každodenných potrieb samosprávy a štátnej správy, prostredníctvom lektorov s teoretickými základmi a bohatými praktickými skúsenosťami. Podľa  prorektora Newton University docenta Jiřího Koleňáka, štúdium ponúka možnosť taktiež absolvovať unikátny sebarozvojový výcvik Psychológia úspechu riešenia krízy z pohľadu manažéra samosprávy/štátnej správy zameraný na zvládnutie kompetentného jednania a rozhodovania nielen v bežných, ale i v neštandardných a krízových  situáciách.

Podľa predsedu Združenia miest a obcí Slovenska Branislava Trégera: „V dnešnej dobe sa zanedbáva vzdelávanie ako také. Kvalita výkonu závisí aj od stupňa vzdelania. Teraz vytvárame priestor pre členov Združenia miest a obcí Slovenska, a to nielen pre štatutárov miest a obcí, ale aj pre prednostov či pracovníkov obecných a mestských úradov. V témach, ktoré tvoria verejný život, sa môžu dovzdelať respektíve si zvýšiť kvalifikáciu. To je cieľom tejto našej novej spolupráce.“

            Michal Kaliňák

            ústredný riaditeľ Kancelárie ZMOS