Promócie absolventov MBA – video

Business People Communication Office City Concept

Prevzatím diplomu o udelení profesného titulu Master of Business Administration  –  MBA na slávnostnej promócií  absolventov Newton University Praha a Central European Education Institute v Bratislave počas rokovania Rady ZMOS 28.06.2022 ukončilo 24 starostov a primátorov historicky prvé štúdium tohto druhu.

Ide o projekt realizovaný v spolupráci so Združením miest a obcí Slovenskej republiky na základe podpísaného Memoranda o spolupráci v oblasti ďalšieho vzdelanostného a profesného rozvoja primátorov miest, starostov obcí, predstaviteľov miestnej a štátnej správy.

Ďalšie štúdium MBA už v októbri!