Prípravný kurz anglického jazyka pre budúcich prvákov na NEWTON UNIVERSITY

Štúdium v Bratislave - Newton University

Prípravný kurz je určený pre tých z vás, ktorí vo svojej gramatike, či komunikácii cítia potrebu zlepšenia, pretože „školská“ znalosť cudzích jazykov v praxi nie je dostatočná a práve na túto úroveň by sme radi pripravili každého nášho študenta. Na to však je potrebná vaša súčinnosť a aktivita. Preto vás pozývam a rád vás uvidím na intenzívnom, prípravnom kurze anglického jazyka, kde sa budete môcť opäť ponoriť do intenzívnej interakcie v anglickom jazyku ešte pred začiatkom semestra.

Dobrý deň, milí budúci študenti,

S radosťou vás vítam na štúdiu na našej vysokej škole a predstavujem vám prípravný kurz cudzieho jazyka.

Volám sa Peter Majláth a výučbe jazykov sa venujem už 22 rokov. Na Newton University vás budem sprevádzať predmetmi Anglický Jazyk a Best Practices in Business.

Prípravný kurz je určený pre tých z vás, ktorí vo svojej gramatike, či komunikácii cítia potrebu zlepšenia, pretože „školská“ znalosť cudzích jazykov v praxi nie je dostatočná a práve na túto úroveň by sme radi pripravili každého nášho študenta. Na to však je potrebná vaša súčinnosť a aktivita. Preto vás pozývam a rád vás uvidím na intenzívnom, prípravnom kurze anglického jazyka, kde sa budete môcť opäť ponoriť do intenzívnej interakcie v anglickom jazyku ešte pred začiatkom semestra.

Obsahom prípravného kurzu budú témy zamerané na praktické príklady využitia cudzieho jazyka v reálnom živote a biznise; ako komunikácia v biznise, manažmente, marketingu, mentoringu či psychológii. V krátkosti vás prevediem aj gramatickými špecifikami a samozrejmosťou bude aj priestor na vaše otázky a nejasnosti, ktoré ste sa možno nemali koho opýtať.

Rozsah prípravného kurzu je 12 lekcií rozdelených do troch dní medzi 18.-30. septembrom konkrétne v termínoch:

pondelok 18.09.2023 16:00-19:00

streda 20.09.2023 16:00-19:00

sobota 24.09.2023 09:00-12:00

pondelok 25.09.2023 16:00-19:00

streda 27.09.2023 16:00-19:00

sobota 30.09.2023 09:00-12:00

Miesto konania je na Newton University na Tomášikovej 22, forma bude hybridná, tj prezenčne ale zároveň je možné sa pripojiť aj online cez aplikáciu Zoom. Prednášky budú nahrávané, takže ak sa nemôžete zúčastniť naživo – prezenčne ani online, môžete si prednášky pozrieť zo záznamu. Nahrávky budú mať účastníci prístupné ešte 4 týždne po skončení kurzu. Ak sa chcete pridať ale termínovo sa vám nedá zúčastniť všetkých troch stretnutí je možné zúčastniť sa iba časti kurzu.

Cena za prípravný kurz vrátane študijných materiálov je 199 Eur.

Tento kurz je tiež vhodným priestorom na vzájomné spoznanie sa medzi sebou a spolužiaci majú možnosť sa bližšie stretnúť ešte pred začiatkom semestra a mnohí si na takomto druhu „prípravky“ dohadujú spoločné dochádzanie na/z univerzity, odporúčajú, či dohadujú spoločné ubytovanie, športové aktivity a pod.

Prihlásiť sa môžete e-mailom na info@vip-vs.sk alebo osobne na študijnom oddelení. Uveďte prosím meno a súčasnú úroveň jazyka (A1,A2,B1,B2,C1,C2).

Okrem uvedeného by som vám rád dal do pozornosti, že na pôde Newton University budete mať možnosť zúčastniť sa stretnutiach Business Accelerator, ktorý priamo prepája študentov s plánom vytvoriť si vlastnú firmu/značku a pod. s profesionálmi z praxe, ktorí sa môžu stať business mentorom každého aktívneho študenta. Ak máte o takýto model synergie záujem dajte nám prosím vedieť. Okrem toho plánujeme aj doplnkové kurzy španielskeho jazyka, či kurzy mentálneho mentoringu a pod.

Budem sa tešiť na osobné stretnutie a prajem veľa úspechov v štúdiu 🙂

S úctou,

Mgr. Peter Majláth MBA
Certified CELTA teacher
Certified Relationship Coach
Foreign Language Coach
NLP Master