LL.M. – Právo vo verejnej správe – informácie

LL.M. - Právo v podnikaní

„Študijný program predstavuje jedinečnú, modernú a unikátnu formu postgraduálneho vzdelávania vytvorenú v spolupráci s erudovanými lektormi z domácich a zahraničných univerzít, ako aj odborníkmi z praxe. LL.M. program je určený pre záujemcov o štúdium v oblasti zvyšovania právneho vzdelania, manažérom firiem a spoločnosti, vedúcim funkcionárom a odborným pracovníkom štátnej správy, vyšších územných celkov, miestnej samosprávy na všetkých stupňoch riadenia, pracovníkom profesijných organizácií, ako aj odborníkom z právnej problematiky. “

13.10.2023 - 31.05.2024

Štúdium: 2 semestre – 4 víkendové sústredenia + obhajoby

Výučba: piatok 13:00-18:00, sobota a nedeľa 08:00-18:30

Spôsob ukončenia: Obhajoba dizertačnej práce

Udelený titul: Master of Law uvádzaný za menom v skratke LL.M.

 

Podrobnejšie informácie, študijný plán a harmonogram štúdia nájdete na stránke LL.M. – Právo vo verejnej správe alebo v PDF na LLM-Pravo-vo-verejnej-sprave-2023-web.pdf [PDF ponuka].

 

Máte otázky?

Volajte na 0917 234 560 alebo nám napíšte na info@vip-vs.sk