Mgr. Martin Urmanič, PhD., MPH

Martin Urmanic

vyštudoval Katedru politológie na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave. Pôsobil na rôznych pozíciách v centrálnych štáboch politických strán. V rokoch 1995 až 2002, pôsobil v mládežníckej politike ako predseda jednej zo spoločensko-politických organizácií, ktorú spoluzakladal. Zúčastnil sa viacerých profesionálnych pobytov v Európe a USA zameraných na komunikáciu a tiež na výstavbu a koordináciu regionálnych politických štruktúr a ich práce s voličmi. Vykonával lektorskú a tréningovú činnosť v oblasti verbálnej a neverbálnej komunikácie a formovania postojov pre stredoeurópsku kanceláriu Medzinárodného republikánskeho inštitútu (IRI) v Bratislave. V roku 1998 bol počas volebnej kampane, ako spoluautor  projektu „Dzurinda okolo Slovenska“, členom osobného volebné tímu predsedu SDK Mikuláša Dzurindu. V roku 1999 bol menovaný za generálneho riaditeľa Mediálneho centra. V roku 2001 sa stal hovorcom ministra zdravotníctva Slovenskej republiky. V rokoch 2003 až 2006 pôsobil ako poradca a hovorca podpredsedu vlády Slovenskej republiky. Od roku 2018 je poradcom predsedu Bratislavského samosprávneho kraja. Má skúsenosti z práce v mediálnych a volebných tímoch, v ktorých bol často v líderskej pozícii. Podieľal sa na príprave stratégií a na realizácii všetkých typov kampaní – od prezidentských cez z parlamentné až po regionálne a komunálne. Pôsobil aj ako vysokoškolský pedagóg. Prednášal predmet „Techniky komunikácie“. Ako profesionál v oblasti politickej komunikácie navrhuje, realizuje a riadi volebné kampane pre kandidátov.