PhDr. Mgr. Marián Děd, PhD., MBA, LL.M

Marian Ded

Vyštudoval katolícku teológiu. Po štúdiách teológie sa venoval štúdiu filozofie a politilógie. Viac ako desaťročie sa vo svojej vedeckej činnosti venuje skúmaniu vzťahu cirkví a štátu ako aj náboženskému fundamentalizmu vplývajúceho na vzťah spoločnosti cirkví a štátu.

Pôsobil a spravoval viac farností ako kňaz a zo svojich osobných skúseností čerpá aj vo svojich prednáškach.