Mgr. Miloslav Jurík

Miloslav Jurik

Je predsedom Smart Cities Klubu. Venuje sa problematike Inteligentných miest a Inteligentných regiónov, kvalite a bezpečnosti verejných priestorov a téme udržateľnej mobility. Spoluorganizoval 6 ročníkov medzinárodnej konferencie Slovensko na ceste k Smart Cities – určenej vedúcim predstaviteľom verejnej a štátnej správy, ako aj expertom v tejto oblasti. So svojimi spolupracovníkmi a partnermi zo ZMOS a v posledných rokoch v spolupráci s Ministerstvom zahraničných vecí a európskych záležitostí SR sa podieľa na organizovaní Letnej školy Smart Cities vo Švédsku a v Dánsku, predtým Letnej školy tvorby verejných priestorov (doteraz zrealizovaných už 13 ročníkov). Spolupodieľal sa na tvorbe Akčného plánu inteligentnej samosprávy (MH SR). Spolupracuje s kľúčovými partnermi v oblasti tvorby Smart Cities doma aj v zahraničí – najmä v Škandinávii a Holandsku.