PhDr. Mgr. František Kašický, PhD., MBA, LL.M.

Frantisek Kasicky

Veľvyslanec s dlhoročnými skúsenosťami z pôsobenia v oblasti obrany a bezpečnosti, diplomacie a zahraničnej politiky štátu. Vo vláde Slovenskej republiky zastával funkciu ministra obrany. Pôsobil ako mimoriadny a splnomocnený veľvyslanec Slovenskej republiky pri Organizácii Severoatlantickej zmluvy – NATO v Belgickom kráľovstve a následne v ďalšom období v Nórskom kráľovstve a Islandskej republike. Na Ministerstve zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky vykonával funkciu veľvyslanca s osobitným poslaním pre granty Finančného mechanizmu Európskeho hospodárskeho priestoru, Nórskeho finančného mechanizmu a Švajčiarskeho finančného mechanizmu. Rezort diplomacie zastupoval ako stály člen v Monitorovacom výbore pre Finančný mechanizmus Európskeho hospodárskeho priestoru a Nórskeho finančného mechanizmu a stály člen v Národnom monitorovacom výbore pre Švajčiarsky finančný mechanizmus. Prax v oblasti výkonu samosprávy získal v rámci niekoľkých funkčných období ako zvolený poslanec obecného zastupiteľstva a taktiež vo funkcii zástupcu starostu obce.