Mgr. Daniela Krausová

Daniela Krausova

V súčasnosti pôsobí na  Ministerstve školstva, vedy, výskumu a športu SR v pozícií riaditeľky odboru pre verejné obstarávanie. Má dlhoročné skúsenosti s verejným obstarávaním pre štátnu správu, verejnú správu a obce.