PhDr. Michal Kaliňák, PhD.

Michal Kalinak

Ústredný riaditeľ Kancelárie Združenia miest a obcí Slovenska. Vyštudovaný politológ špecializujúci sa na samosprávu. V ZMOS pôsobí, s krátkymi prestávkami od roku 2010. V samospráve pôsobil ako mestský poslanec, najskôr v Medzilaborciach a neskôr v Prešove. Medzitým zastával funkciu hovorcu Mesta Prešov a tiež vedúceho oddelenia komunikácie s verejnosťou v Mestskej časti Bratislava – Petržalka. Bol asistentom predsedu Národnej rady Slovenskej republiky, poradcom a hovorcom podpredsedu vlády SR pre vedomostnú spoločnosť, európske záležitosti, ľudské práva a menšiny, riaditeľom komunikačného odboru Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR a poradcom štátneho tajomníka Ministerstva financií SR. Problematike verejnej správy a public relations sa venoval 14 rokov ako externý pedagóg na Univerzite Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach a Prešovskej univerzite v Prešove. Pravidelne publikuje v periodikách.