Ing. Mgr. Božena Kováčová, MHA

Od roku 1990 pracujem v územnej samospráve ako starostka Obce Janova Lehota. Mám dlhoročné skúsenosti s aplikáciou kompetencii a činnosti v zmysle zákona o obecnom zriadení ako aj organizovania , manažovania činnosti a fungovania sociálnych služieb v zmysle platných predpisov. V oblasti sociálnych vecí dlhodobo pracujem v odborných komisiách na rôznych úrovniach, pripomienkujem sociálne zákony a venujem sa publikačnej a prednáškovej činnosti.