Ing. Vladimír Jurík

Vladimir Jurik

Je  zakladateľom prvého slovenského Smart Cities Klubu.

Venuje sa problematike Inteligentných miest a Inteligentných regiónov, kvalite verejných priestorov, spolupracuje s obdobnými inštitúciami na Slovensku a v zahraničí, najmä v Škandinávii a v krajinách V4.

 20 rokov praxe v spolupráci s mestami a obcami mu umožňuje podieľať sa na tvorbe Smart projektov pre slovenské mestá a regióny

Zorganizoval 6 ročníkov  medzinárodnej konferencie Slovensko na ceste k Smart Cities – určenej vedúcim predstaviteľom verejnej a štátnej správy, ako aj expertom v tejto oblasti.

So svojimi spolupracovníkmi a partnermi zo ZMOS  a v rokoch 2016, 2017, 2018 aj v spolupráci s MZV sa podieľa na organizovaní Letnej školy Smart Cities vo Švédsku a v Dánsku, predtým Letnej školy tvorby verejných priestorov. V roku 2019 to bol 13. ročník Letnej školy.

V rokoch 1990- 1991 bol poradcom prvého ministra pre životné prostredie v SR  a tajomníkom komisie,  Absolvoval  v roku 1990 stáž v USA – World environmental center v new Yorku.  Po absolvovaní študijného pobytu v USA sa podieľal na zakladaní Environmentálneho fondu.