doc. PhDr. PaedDr. Eva Ambrozová, Ph.D.

Vyučující a vedoucí Ústavu humanitních věd, expertka na výběr, přípravu a rozvoj lidí v náročném prostředí.

Docentka Eva Ambrozová se zabývá problematikou zvládání stresu a psychické zátěže v náročných podmínkách a situacích. Působila či působí na několika vysokých školách, v redakční radě odborného časopisu a spolupracovala na několika projektech resortu Ministerstva obrany ČR. Jako autorka několika odborných publikací a vysokoškolských učebnic aktivně vystupuje na na konferencích v ČR i v zahraničí.