Mgr. Peter Majláth

Peter Majlath

– skúsený filológ, lingvista, pedagóg, andragóg špecializujúci sa na zlepšovanie efektivity procesov štúdia znalosťami z neurolingvistiky

– výučbe cudzích jazykov sa venujem od roku 1999, osobnému rozvoju od roku 1996 a neurolingvistike od roku 2015 

– Som certifikovaný VŠ diplomom (FIF UMB) na tlmočenie a preklady, CELTA certifikátom (Cambridge University) špecializovaným na výučbu dospelých, MASTER certifikátom (Society of Neurolinguistic Programming) na praktizovanie neurolingvistických procesov 

– dlhodobo ma fascinuje svet vedomia, podvedomia a súvisiace procesy skvalitňujúce akademické, profesionálne, súkromné aj športové výkony. Osvojujem si najmodernejšie trendy prestížnych inštitúcií ako Harvard University, MIT, Yale University, University of Oxford, Imperial College London, University of Oslo a mnoho ďalších vybudovalo neurolingvistické pracoviská (najčastejšie fakultu, oddelenie alebo aspoň výskumný tím) a tým rozširujú znalosti mentálnych procesov