Základné zásady spoločenskej etikety, protokolu a profesionálnej komunikácie na úrovni samosprávy

Etiketa-protokol-komunikacia-kurz-samospravy-2023-ponuka [PDF] Cieľom vzdelávacieho programu je uvedenie a zorientovanie starostov, primátorov, volených zástupcov, ako aj pracovníkov samosprávy a štátnej správy do problematiky základných zásad spoločenskej etikety, protokolu, komunikácie a profesionálneho vedenia a prípravy rokovaní. Súčasná moderná doba prináša množstvo kontaktov Čítať viac…

Komunikácia pre pracovníkov a manažérov vo verejnej správe

Komunikacia-pre-pracovnikov-manazerov-vo-verejnej-sprave-2023-ponuka [PDF] Od úrovne komunikačných zručností sa môže odvíjať v jednotlivých organizáciách tak verejného, ako aj obchodného sveta  efektivita výkonov a celkovo práce. Umenie komunikovať dnes patrí k jednému z najdôležitejších atribútov ľudí pri výkone svojej profesie. Znamená to, že zvládnutie komunikačných zručností, Čítať viac…

RNDr. Ján Kundľa

Ján Kundľa

Dlhodobo sa venujem ochrane životného prostredia – ochrane ovzdušia, vodnému hospodárstvu, ochrane prírody a krajiny, odpadovému hospodárstvu.  Aktuálne pôsobím v spoločnosti EKOS Stará Ľubovňa, ktorá sa zaoberá nakladaním s komunálnymi odpadmi, prevádzkou zariadení na zhodnocovanie a zneškodňovanie odpadov a hospodárením v mestských lesoch v zmysle certifikátu trvalo Čítať viac…

PhDr. Ing. Ľubomír Andrassy

Ostatných šesť rokov pôsobí na Najvyššom kontrolnom úrade SR. Najprv zastával pozíciu generálneho riaditeľa sekcie predsedu a dnes je podpredsedom slovenských kontrolórov. Slovensko reprezentuje v medzinárodných kontrolných inštitúciách.  V minulosti bol tiež členom Parlamentného zhromaždenia Severoatlantickej aliancie.  Skúsenosti z realizácie verejných politík získal nielen v miestnej Čítať viac…

Ing. Lucia Zemanová

Lucia Zemanova

Odborná prax 2020 – súčasnosť Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky – generálna riaditeľka sekcie  rozpočtu –          riadenie rozpočtového procesu kapitoly 2018 – 2020 Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky – generálna riaditeľka sekcie financovania a rozpočtu v súlade s pôsobnosťou Čítať viac…