PhDr. Ing. Ľubomír Andrassy

Ostatných šesť rokov pôsobí na Najvyššom kontrolnom úrade SR. Najprv zastával pozíciu generálneho riaditeľa sekcie predsedu a dnes je podpredsedom slovenských kontrolórov. Slovensko reprezentuje v medzinárodných kontrolných inštitúciách. 

V minulosti bol tiež členom Parlamentného zhromaždenia Severoatlantickej aliancie. 

Skúsenosti z realizácie verejných politík získal nielen v miestnej samospráve, či už ako poslanec mestského zastupiteľstva, ale aj ako vrcholový manažér bratislavského magistrátu. 

Aktívne pôsobil aj vo vrcholovej politike, ako poslanec slovenského parlamentu či odborný poradca niekoľkých členov vlády. 

V profesionálnom živote sa venoval komunikácii, komunikačným stratégiám a politickému marketingu. Za presadzovanie princípov transparentnosti vo verejnom živote a participáciu verejnosti na správe vecí verejných získal celonárodné ocenenie INFOČIN ROKA. 

Za jeho profesionálny prístup v oblasti komunikácie sa stal štvornásobným víťazom súťaže HOVORCA ROKA. 

Viac o jeho profesionálnom živote nájdete na www.andrassy.sk.