Otvárame štúdium MBA

Radi by ste vystúpili vo svojej profesionálnej kariére o niekoľko krokov vyššie?

Zoznámte sa s naším jednoročným atraktívnym manažérskym programom MBA v českom a slovenskom jazyku s veľkou akcentáciou na osobný rozvoj!

MBA je najžiadanejšou svetovou manažérsku kvalifikáciou na pozíciách business a senior manažmentu. Jednoročné štúdium programu, ktorého súčasťou je práca na osobnej zákazke každého študenta vo výučbe i pri spracovaní záverečnej práce zaručuje rýchlu návratnosť vloženého času a financií formou dosiahnutých merateľných výsledkov.

Štúdium je navrhnuté predovšetkým pre manažérov s ambíciou kariérneho postupu do top manažmentu, riadiacich pracovníkov, vedúcich pracovníkov vo firmách, podnikateľa aj členov štatutárnych orgánov, či riaditeľa obchodných spoločností, ktorí si chcú zdokonaliť svoje manažérske zručnosti a rozšíriť svoje znalosti v ďalších oblastiach, ako je finančný manažment, marketing, manažment ľudských zdrojov alebo koučing. Program je vhodný pre tých, ktorí sa chcú venovať riešeniu reálnej situácie vo firme a vďaka nadobudnutým skúsenostiam návrhy riešení ihneď implementovať do praxe. Štúdium prebieha v spolupráci s jednou z najväčších manažérskych VŠ v Európe, Warsaw Management University, garantom programu je Apsley Business School London.

Náplň programu Štúdium MBA na NEWTON College a Central European Education Institute prebieha formou 120 hodín priamej interakcie s lektormi vedených formou kombinácie prednášky a wokshopov s cieľom praktickej aplikácie odovzdávaných vedomostí.

Podrobnejšie informácie o programe MBA nájdete na MBA – štúdium Master of Business Administration