Študujte na NEWTON UNIVERSITY v Bratislave

Štúdium v Bratislave - Newton University

Slovenskí študenti, ktorí museli za špičkovým vzdelaním, v oblasti biznisu, marketingu a aplikovanej psychológie cestovať do Českej republiky, sa môžu vzdelávať aj na Slovensku. Svoju pobočku tu otvorila 6x najlepšie hodnotená súkromná VŠ v Českej republike Vysoká škola NEWTON, a. s. (NEWTON University). Škola vám ponúka interaktívnu výučbu s úzkym prepojením na prax, inšpiratívne prostredie, osobný prístup a vyučujúcich, ktorí patria k lídrom vo svojom odbore.

NEWTON University je šesťkrát najlepšie hodnotená súkromná VŠ v Čechách za posledných desať rokov. Od minulej jesene sa na nej môžete vzdelávať aj na Slovensku v študijných programoch so zameraním na biznis, ekonomiku, manažment, marketing a aplikovanú psychológiu.

VŠ NEWTON, a. s., ako zahraničnej VŠ akreditovanej v Českej republike, bolo udelené oprávnenie MŠVVaŠ SR k poskytovaniu vysokoškolského vzdelávania na území SR podľa právnych predpisov ČR. Aj v kombinovanej forme štúdia tak získate titul Bc. za 3 roky a titul Ing. / Mgr. za 2 roky v nadväzujúcom magisterskom štúdiu. Škola ponúka aj ročné študijné profesijné a manažérske programy s medzinárodnými titulmi MBA, MSc. alebo LL.M.

NEWTON kladie dôraz na výučbu úzko prepojenú s praxou, pochopenie veci, nie na bifľovanie. Aby ste školu dokázali maximálne využiť na naštartovanie úspešnej kariéry, máte tu možnosť využívať kariérne centrum. Koordinátorky NEWTON Careers vám individuálne pomôžu nájsť vhodné pracovné stáže, budovať osobnú značku alebo pripraviť sa na výberové konanie pokojne aj do top manažmentu.

Škola vás tiež aktívne podporí vo vlastnom podnikaní a v rozvíjaní vašich nápadov. Na podporu študentov bol spustený NEWTON Business Accelerator, ktorý môžu využiť aj slovenskí študenti. Tí najlepší môžu získať možnosť financovania z investičného fondu NEWTON Angel Fund.

Prijímacie konanie stále prebieha, kontaktujte nás na 0917 234 560 alebo info@vip-vs.sk.