Loading Events

« All Events

  • This event has passed.

Júlový termín – Prijímacie konanie na VŠMVV pre akademický rok 2019/2020

4. júla 2019 10:00 - 17:00

Prijímacie pohovory pre záujemcov o denné aj externé bakalárske a magisterské vysokoškolské štúdium na VŠMVV v Bratislave sa uskutočnia

3. termín 04.07.2019

4. termín 07.09.2019

Študijný program Forma štúdia *1 Stupeň Titul absolventa Dĺžka štúdia *2
Medzinárodné vzťahy a diplomacia P, K bakalársky Bc. 3
Verejná správa a styk s verejnosťou K bakalársky Bc. 3
Medzinárodné a diplomatické štúdia P, K magisterský Mgr. 2
Európske štúdia a verejná správa K magisterský Mgr. 2

pre podrobné informácie o študijnom programe kliknite na jeho názov (otvoria sa v novom okne)

*1 P – prezenčná (denná), K – kombinovaná (externá)

*2 Uvádza sa štandardná dĺžka štúdia v rokoch – rovnaká pre denné aj externé štúdium

 

 

Uchádzači o externú formu štúdia

absolvujú prijímacie konanie formou ústneho motivačného pohovoru, ktorý je zameraný na overenie všeobecných predpokladov pre štúdium, úrovne všeobecno-vedomostného 1 prehľadu, komunikačných zručností a na preverenie záujmu uchádzača o štúdium vybraného oboru.

 

Uchádzači o dennú formu štúdia

absolvujú písomný test zameraný na všeobecno-vedomostný 1 prehľad a motivačný pohovor. Pri prijímaní na bakalársky stupeň neberieme do úvahy priebeh štúdia na strednej škole, ani výsledky z absolvovanej maturity.

 

Prihlášku môžete poslať elektronicky z https://vsmvv.moggis.cz/prihlaska.php?jazyk=sk alebo poštou na tlačive (ŠEVT) na adresu školy

3. termín do 24.06.2019

4. termín do 02.09.2019

 

Prosíme, aby ste prednostne využili možnosť podania prihlášky elektronicky!

 

Doklady o najvyššom dosiahnutom stupni vzdelania (maturitné vysvedčenie / diplom – overená fotokópia), životopis a doklad o úhrade poplatku za prijímací pohovor musia uchádzači predložiť pri prijímacom pohovore.

 

Uchádzači o štúdium, ktorí ukončili štúdium na zahraničných školách musia najneskôr pri zápise predložiť doklad o nostrifikácií vzdelania.

 

 

Poplatok za prijímacie pohovory je stanovený na 35,- EUR a platí sa pri prihlásení bankovým prevodom alebo vkladom na účet školy.
Pre absolventov Bc. stupňa na Vzdelávacom a konzultačnom inštitúte v Bratislave VŠMVV Praha je poplatok za prijímacie pohovory na Mgr. stupeň stanovený na 10,- EUR.

 

Vysoká škola mezinárodních a veřejných vztahů Praha, o.p.s.

Vzdelávací a konzultačný inštitút v Bratislave

Tomášikova 22, 821 02 Bratislava

 

Číslo účtu: 1030437005/1111 (Unicredit Bank) – IBAN: SK93 1111 0000 0010 3043 7005   BIC: UNCRSKBX

Číslo účtu: 2922850879/1100 (Tatra banka, a.s.) – IBAN: SK48 1100 0000 0029 2285 0879   BIC (SWIFT): TATRSKBX

Variabilný symbol: identifikačný údaj uchádzača (7-miestny číselný kód, ktorý obdržal uchádzač pri vyplnení elektronickej prihlášky) aleborodné číslo v prípade poštovej formy.

Konštantný symbol: 0308

 

V prípade akýchkoľvek otázok nás neváhajte kontaktovať na info@vip-vs.sk alebo na tel.: +421 917 234 560, +421 2 54 79 20 73.

Details

Date:
4. júla 2019
Time:
10:00 - 17:00
Event Tags:
Website:
http://www.vip-vs.sk/prijimacie-konanie

Organizer

Vzdelávací a konzultačný inštitút v Bratislave VŠMVV Praha
Phone
+421 917 234 560
Email
info@vip-vs.sk
View Organizer Website

Venue

Vzdelávací a konzultačný inštitút v Bratislave VŠMVV Praha
Tomášikova 22
Bratislava, 821 02 Slovenská republika
+ Google Map
Phone
+421 917 234 560
View Venue Website