Otvárame štúdium LL.M.

Každé podnikanie prináša riziká a je dobré sa ne pripraviť. Získajte právnické znalosti, ktoré vám uľahčia dôležité rozhodnutia pri vedení firmy. Počas štúdia rozšírite svoje znalosti finančného, obchodného i pracovného práva a žiadne predchádzajúce právnické vzdelanie k tomu nepotrebujete! Naučíte sa pracovať s verejnými zákazkami a osvojíte si schopnosti právneho vyjednávania. Po doštudovaní programu LL.M. budete vedieť, ako riešiť dôležité právne situácie, s ktorými stretávajú manažéri na vysokých pozíciách.

Štúdium je navrhnuté predovšetkým pre manažérov s ambíciou kariérneho postupu do top manažmentu, riadiacich pracovníkov, vedúcich pracovníkov vo firmách, podnikateľa aj členov štatutárnych orgánov, či riaditeľov obchodných spoločností, ktorí si chcú zdokonaliť svoje manažérske zručnosti a rozšíriť svoje znalosti v právnych oblastiach. Štúdium prebieha v spolupráci s jednou z najväčších manažérskych VŠ v Európe, Warsaw Management University, garantom programu je Apsley Business School London.

Náplň programu Štúdium LL.M. na NEWTON College a Central European Education Institute prebieha formou 120 hodín priamej interakcie s lektormi vedených formou kombinácie prednášky a wokshopov s cieľom praktickej aplikácie odovzdávaných vedomostí.

Podrobnejšie informácie o programe LL.M. nájdete na LL.M. – štúdium Právo v podnikaní