Mgr. Zdenko Krajčír

Zdenko Krajcir

Vzdelanie:

–       Fakulta telesnej výchovy a športu Univerzity Komenského v Bratislave učiteľstvo všeobecno-vzdelávacích predmetov Telesná výchova – Branná výchova

–       Pedagogická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave psychopédia (vzdelávanie detí a žiakov s mentálnym postihnutím)


Prax:

–       Učiteľ, vychovávateľ, vedúci výchovy, riaditeľ Výchovného ústavu pre mládež (dnes Reedukačné centrum)

–       Manager súkromnej firmy zameranej na gastronómiu, ubytovanie a rekreácie,

–       Odborný referent-špecialista, riaditeľ odboru, generálny riaditeľ sekcie regionálneho školstva Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR,

–       Riaditeľ sekcie, odborný expert pre oblasť vzdelávania a kultúry Kancelária ZMOS,